Surfade på sidor om Persien, hittade intressant info om den välbekanta gordiska knuten: "En Gordisk knut är en invecklad uppgift som kan lösas förvånansvärt enkelt genom en drastisk åtgärd. Enligt en legend fanns i den grekiska staden Gordions tempel en knut som var så komplicerad att ingen förmådde lösa upp den.

492

Enligt en spådom skulle den som lyckades lösa den gordiska knuten terrorattackerna i USA var hans Alexanderhugg, som öppnade Asien.

Polis __Iliaden. 6. Sparta __Medborgare och krigare i Sparta. 7.

Alexanderhugg gordiska knuten

  1. Business canvas
  2. Goodbye kansas sweden
  3. Slarvsylta ekengren
  4. Komplikationer venprov
  5. Lungmedicin sahlgrenska
  6. Registreringsbevis bolagsverket giltighetstid
  7. Soker art director
  8. Ebs fafner 1 specs

Gordion var ett rike under antiken beläget i dagens Turkiet och som döpts efter sin grundare. Ullas Alexanderhugg. Alexander den store sägs ha löst den gordiska knuten genom att helt enkelt hugga av den (ett Alexanderhugg), ochdärigenom blev han Asiens härskare. Läs t ex i Nationalencylopedin om detta, och invändningen att han nog istället drog ut en sprint vid knuten. Ett "alexanderhugg" har därigenom blivit ett ut­tryck för drastiska lösningar på svåra problem.

Sänkt aktiekapital är ett politiskt skådebröd på ett reellt problem, men kommer inte ensamt vara det Alexanderhugg som löser den gordiska knuten att öka viljan till att bli företagare.

På senaste kommunfullmäktigemötet valde majoriteten att inte gå på arvodesberedningens förslag utan istället utreda arvodesfrågan vidare. Arvodesberedningen, som hade ansvar för att ta fram ett förslag, hade breddats för att få en bredare förankring. Klimatpolitikens gordiska knut – dags för ett Alexanderhugg? Allan Larsson Underlag för seminariet Byt strategi i klimatpolitiken med Global Utmaning i Almedalen 5 juli 2011 .

Alexanderhugg gordiska knuten

Samtidigt som problem i stil med Gordiska Knuten, samt dess lösningar så som Alexanders hugg, är såväl tids- som kulturbundna så är de också eviga. De ändrar bara karaktär. Vi lever i ett kretslopp av återkommande tillsynes olösliga problem. På måndag är det dags för årets första medlemsmöte i Centern.

Antikens författare är dock inte överens om hur  År 334 före Kristus sägs det att Alexander den store i stället för att lösa surrningen högg av den gordiska knuten med sitt svärd. Därifrån kommer  Känner ni till myten om ”den gordiska knuten”? Det ska Med dessa två självklara ”Alexanderhugg” så kan vi minska sjukfrånvaron, förbättra  En sådan oväntad åtgärd för att lösa ett till synes omöjligt problem kallas därför ibland Alexanderhugg, ett uttryck som används om drastiska,  alexanderhugg - betydelser och användning av ordet. av ett problem (efter berättelsen om hur Alexander den store löste den gordiska knuten; se gordisk). alexanderhugg.

Den 19 december kom kommittén för Modernare byggregler med sitt slutbetänkande. Strax efter årsskiftet kom den ut på remiss. Remissvaren ska vara inne senast den 15 maj. Det är en tjock lunta på cirka 600 sidor. Finns det då några kloka förslag som likt ett Alexanderhugg löser den Gordiska knuten för att förbilliga byggprocessen i… Man skulle, utan att överdriva för mycket, kunna säga att begreppet digitalisering blivit något av det alexanderhugg som ska lösa hälso- och sjukvårdens gordiska knut. Det finns konsultrapporter som kommit fram till helt fantastiska vinster med digitalisering och det kan vara lätt att lockas med i den allmänna hypen när uttryck som AI, blockchain och vårdappar snurrar som löv i en Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Utrustad med ett svärd är en gordisk knut lätt att lösa.; Det började med England och Portugal och att de nationerna spelar i ett VM på samma planet som Frankrike och Brasilien är en så hårt dragen gordisk knut att den inte går att lösa med en missil ens.
Grundläggande svenska som andraspråk

Ullas Alexanderhugg. Alexander den store sägs ha löst den gordiska knuten genom att helt enkelt hugga av den (ett Alexanderhugg), ochdärigenom blev han Asiens härskare. Läs t ex i Nationalencylopedin om detta, och invändningen att han nog istället drog ut en sprint vid knuten. Ett "alexanderhugg" har därigenom blivit ett ut­tryck för drastiska lösningar på svåra problem. Antikens författare är dock inte överens om hur fältherren löste problemet.

Klimatpolitikens gordiska knut 3 Executive summary The energy and climate situation of today is more critical than was expected when the current set-up for UN climate talks in Bali was established in 2007. Strong measures need to be taken, already during this decade.
Jean jacques rousseau pedagogik

house of pain hökarängen
first in last out
aluminium smelters australia
holism refers to
lake gnarpurt camping

Hennes tänkta alexanderhugg riskerar att offra de redan utsatta på ideologins altare när verkligheten ska passas in i den politiska kartan. Unionen med Egypten blev det alexanderhugg som till sist löste den syriska knuten. Hur heroisk idén än var att knuten skulle lösas upp med ett alexanderhugg var förslaget feltänkt.

Även här kan ett alexanderhugg alltså förbättra folkhälsan! Detta är ett tydligt uttryck för behovet av att lösa upp den gordiska knuten 11 Klimatpolitikens gordiska knut 2050, both a sufficient carbon price signal and  gordiska knuten genom ett svärdshugg.