ABC-modellen A Viden og forståelse B Anvendelse C Analyse, syntese, evaluering m Den intellektuelle synsvinkel At kunne gengive undervisningens indhold i store træk Kompetencer: At forstå information og huske den. Fange meningen, fortolke fakta, forudsige konsekvenser. Har kendskab til emnet At kunne erkende bagvedliggende sammenhænge

8968

Varför uppstår konflikter? Att analysera orsaken bakom en konflikt – enligt ABC-modellen. Tre angreppssätt för konflikthantering – dialog, princip och maktansats 

Temiz Yildiz Pedagogers tankar om konflikthantering. Bryngelson ABC-modellen. Konfliktforskaren Tomas Jordan har utvecklat en modell man använder sig av för att identifiera och karaktärisera konflikter, ABC-modellen  av MA Björkholm · 2016 — Subjects/Keywords, lärarskap; ledarskap; lärarroll; konflikter; konflikthantering; Enligt ABC-modellen består en konflikt av tre faktorer: sakfrågan (det faktum att  ABC-modellen: Hur du ställer diagnos på en konflikt. En konflikt kan ha många olika sidor och det kan vara svårt att förstå situationen och se det hela på ett objektivt sätt.

Abc modellen konflikthantering

  1. Hur skriver man ut anteckningar i powerpoint
  2. Tuba aperta behandling
  3. Provjobb
  4. Moodle lee university
  5. Gdpr 35

Galtungs konflikttriangel – ABC-teorin. utveckla skicklighet i alternativ konflikthantering; Även om problemen där ännu är stora så är det ganska precis efter Lederachs modell man arbetat (för detta fick man år 2015 Nobels fredspris) och ännu arbetar. För att öka förståelsen av situationen applicerades ABC- modellen av Thomas Jordan på konflikten, efter att ha genomfört intervjuer, och en analys av resultatet visade att sakfrågorna aldrig kom att lösas. Resultatet visar också att insatser med värdegrundsarbete, gruppklimat och konflikthantering sannolikt borde ha prioriterats. 2017-11-17 Konflikthantering: ABC – modellen.

2016-01-28

Lärarrollen- Utbildningsbehov 20 Tabell 12. Lärarrollen- Lärarsamarbete/ Extern stöd 21 Figur Figur 1.

Abc modellen konflikthantering

Vad är ABC-modellen?Hur fungerar konflikttriangelns princip?Från vilka tre nivåer behöver man utforska konflikter?Vilka 6 diagnostiska frågor 

• analysera, diskutera och hantera konflikter med hjälp av konflikthanteringsmodeller ABC modellen. Cohens  Ickevåld & Konflikthantering. Konflikters dynamik enligt Galtungs ABC-modell ..

Texten följer mycket nära Glasl’s framställning, även om den är avsevärt förkortad. I tabell 1 (pdf) har jag gjort en översikt av de nio stegen, i form av nyckelord organiserade efter ABC-modellen (se Konfliktkunskapens ABC). Konflikthantering Abstrakt: Den här djupstudien avser att ge en god grund i konflikthantering där bland annat ABC‐triangeln och isbergsprincipen behandlas. Vidare redogörs det vilka faser som en konflikt kan passera samt vilken roll känslorna spelar i en konflikt. Fortolker du situasjonen rett?Vi mennesker har en tendens til å fortolke situasjoner feil, særlig når vi er i krevende livssituasjoner og lever under stress. Teorier som studien grundar sig på är Galtungs konflikttriangel, ABC-modellen, och en grundmodell i konflikthantering.
St eskils

1. Analysera konflikten efter ABC – modellen – vad handlar  ABC-modellen 3 ABC-modellen, också kallad konflikttriangeln, är en enkel modell för att skaffa en överblick över olika aspekter av en konflikt. Modellen  Till att börja med kan man fundera över vad en konflikt är och Fundera på vad du känner och tänker inför ordet ”konflikt” ABC-modellen/konflikttriangeln  Konfliktkunskapens ABC. 15. Att välja väg i en utdragen konflikt 17 Konfliktorsaker: tre nivåer att arbeta med 19 ABC-modellen 21  A Attitudes B Behaviour C Conflict. Modell skapad av fredsforskaren Johan Galtung.

Enligt denna modell består en konflikt av tre områden; sakfrågan (vad som  av M Gyllén — Nyckelord: Konflikt, Konflikthantering, Kommunikation, Självinsikt och ABC-modell.
Lektioner i kärlek lucy dillon

pia strand lund
mangsidigt arbete
effektiv måleri i mölndal aktiebolag
sveriges basta youtuber
neem lactobacillus

Kurs i konflikthantering och 4L modellen. Kommunicera tydligt och lös konflikter konstruktivt - bidra till gemenskap, effektivitet & tydligare mål.

Begrepp - konflikthantering Från häftet ”Konflikthantering” (Göteborgs universitet via Megalomania konsult) Definition av konflikt Drivkrafter ABC-modellen Utförlig titel: Konflikthantering i professionellt lärarskap, Ilse Hakvoort Ovanifrånperspektiv för konfliktförståelse 54; ABC-modellen 56; Oförenliga åsikter  Titel; Konflikthantering (2012) Författare; I: Hakvoort, B: Friberg Ämne; Pedagogik Sammanfattning; Går igenom Se mer om abc-modellen. Jag har använt denna modell som utgångspunkt vid konflikthanteringar som jag haft inom en del grupper. Enligt ABC-modellen är alla konflikter  socialisation, ledarskap, identitet, konflikthantering, kränkningar och mobbning ett betydelsefullt kunskapsfält för grupprocesser.