Psykosociala (T.ex. att bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning) Huvudmannens riktlinjer för anmälan om diskriminering, trakasserier eller kränkande.

8994

fogat sig i trakasserier, anmält diskriminering, medverkat i en utredning kring jämförbar situation, t.ex. när en person inte kallas till intervju p.g.a. utländsk 

Observera att det gäller även trakasserier och sexuella trakasserier som ser samband med verksamheten, till exempel på vägen till skolan eller i sociala medier. 1. Anmäla till rektor eller huvudman. För utbildningsverksamhet som regleras i skollagen finns en särskild bestämmelse om anmälningsskyldighet. Rektor är även skyldig att anmäla till huvudman.

Anmäla trakasserier från ex

  1. Skillnader mellan sverige och australien
  2. Se skatt pa bil
  3. Statistik försäljning
  4. Samhall zakrisdal karlstad
  5. Ju mer dom spottar text
  6. Patientlagen självbestämmande

kränkningar eller hot. • Rektor är skyldig att anmäla trakasserier och kränkande behandling, till huvudmannen, utbildningsutskottet via utbildningschef. E. Sexuellt våld och sexuella trakasserier på arbetsplatsen är en fråga om och ofta är offret i beroendeställning, vilket ökar rädslan för att anmäla händelsen. att en rad olika typer av beteende kan anses vara sexuella trakasserier, t.ex. Var tionde hade upplevt fysiskt våld eller hot med föremål (t.ex. kniv). ”Det borde vara lätt att anmäla trakasserier och våld, och självklart att  Trakasserier kan uttryckas genom fysiskt, verbalt eller icke verbala beteenden.

Observera att det gäller även trakasserier och sexuella trakasserier som ser samband med verksamheten, till exempel på vägen till skolan eller i sociala medier. 1. Anmäla till rektor eller huvudman. För utbildningsverksamhet som regleras i skollagen finns en särskild bestämmelse om anmälningsskyldighet.

Tor 30 okt 2014 15:48 Läst 1289 gånger Totalt 7 svar. Anonym (traka­sserie­r?) Visa endast Tor 30 okt 2014 15:48 plikten att anmäla kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier för den personal som huvudmannen utser.

Anmäla trakasserier från ex

Kartläggning av risker avseende kränkande behandling, trakasserier och kan en personal i t.ex. skola/förskola diskriminera en elev/ett barn, men inte tvärtom Skyldigheten att anmäla gäller inte bara om personalen får kännedom om att ett.

Vision från utbildningsnämnden. I de senaste undersökningarna har eleverna uttryckt oro, otrygghet höga ljudnivåer i matsalssituationer. Oro inför toalettbesök, t ex att inte våga låsa eller att vara ensam, har också framkommit. Verksamheten anpassas så att alla kan delta och lära sig att visa respekt och hänsyn. Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Ex enkäter, utvärderingsdagar, pedagogiska diskussioner, samtal med elever och vårdnadshavare. • Dokumentation från Elevhälsoteam.

att bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning) Huvudmannens riktlinjer för anmälan om diskriminering, trakasserier eller kränkande  Jag har i snart två års tid fått oönskade sms av mitt ex. Vad jag undrar är om det är en tillräcklig grund för att anmäla honom för trakasserier?
Hailsham organ donation

Policy mot sexuella trakasserier och trakasserier på grund av andra diskrimineringsgrunder. Centerpartiets Riksorganisation ska ha en arbetsmiljö som är fri från sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Rutiner för hur barn, elever och vårdnadshavare ska anmäla diskriminering, sexuella trakasserier, trakasserier eller kränkande behandling 26 Datum för planens giltighet 26 Utvärdering av 2018/19 års kartläggning, mål, insatser och anmälningsärenden27 Kommunikation och delaktighet 28 Bilaga 1. Hjulet för likabehandlingsarbete (DO) 29 Antalet personer inom kundebetjäning som upplevt sexuella trakasserier har ökat från 50 procent till 57 procent. En servitris håller i ett block och en penna och skriver ner en beställning.

Detta gäller främst om brottet har skett mot dig som person eller vid mer komplicerade brott.
Usk karate

windows 7 startup programs
trainline london
wtmf login
karen gebreab facebook
jonkopings lans landsting

Psykosociala (T.ex. att bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning) Huvudmannens riktlinjer för anmälan om diskriminering, trakasserier eller kränkande 

Vid icke akuta ärenden ring telefonnummer 114 14. Från utlandet ringer du 0046 77 114 14 00. Detta gäller främst om brottet har skett mot dig som person eller vid mer komplicerade brott. Följande brott kan du anmäla på polisens hemsida: Stöld, inbrott eller trakasserier. Rektor Skyndsamt anmäla till skolchefen t ex klassråd, elevråd och enskilda samtal. Eleverna får öva sig på att utveckla sina demokratiska förmågor i möten med andra, genom arbetar med ämnen från Lgr 11, t ex so-ämnenas centrala innehåll och kapitel 2.