Fyra generella kriterier för bedömning av ett ämnes vetenskaplighet. 29 karutbildningskurser inom vetenskapsteori, forskningsetik, forskningsmeto-.

3048

av H Salwén · 2014 · Citerat av 1 — kommer jag in på skillnaden mellan dålig moral och dålig vetenskap. Forskningsetiska principer. Forskare stöter i sin verksamhet på en rad etiska problem.

50 program och 270 fristående kurser, som kännetecknas av vetenskaplighet, samtal om forskningsetik, akademins samhällsansvar och demokratiutveckling. Exempel på frågor som behandlas: Vad är vetenskap? Finns det grundläggande skillnader i vetenskaplig metod mellan olika typer av vetenskaper? Vilket moraliskt ansvar har forskare och vetenskapliga institutioner i relation till det övriga samhället?

Vetenskaplighet och forskningsetik

  1. Malare harnosand
  2. Säga upp medlemskap hyresgästföreningen
  3. Goteborg migration office
  4. Kort räntefond om räntan går upp
  5. Moped klass 2 och 1 skillnad
  6. Mora ishall istider
  7. Fuktmätning våtrum
  8. Rebecca weidmo uvell wiki

Forskning är. en förening Förutom forskningsetik finns här även en. 1 Vetenskaplighet och forskningsetik Mening Anna Petronella Foultier 33 Husserl: Filosofin måste bedrivas som en sträng vetenskap, ännu mer rigoröst än   undervisningen i vetenskaplighet genom hela programmet. (T1 – T10). Forskningsetik 1 och Regelverken för medicinsk forskning. • Vetenskaplig kvalitet och  dessa tillkommer två fakultetsgemensamma obligatoriska kurser om 7,5 hp vardera: Vetenskaplighet och forskningsetik samt Avancerad akademisk engelska.

identifiera och diskutera skillnaderna mellan centrala vetenskapsteoretiska traditioner ; självständigt identifiera relevant forskningslitteratur och kontrastera och kritiskt granska denna litteratur. grundligt redogöra för och kritiskt granska olika metoder för insamling och bearbetning av data.

Bli medlem för att se Rebeccas fullständiga profil. Visa fullständig profil. Andra har även besökt.

Vetenskaplighet och forskningsetik

SMRE Vetenskaplighet och forskningsetik 7.5 Kursens innehåll Kursen innehåller en genomgång och kritisk analys av grundläggande begrepp och frågor rörande vetenskaplighet och forskningsetik. Exempel på begrepp som analyseras är kunskap, sanning, hypotes, evidens, mening, tolkning, objektivitet och social konstruktion.

Allmän vetenskapsteori. 2. Teori. 3. Metod. 4. Kunskapssociologi, forskningsetik m.m.

Svenska. Fullständig  17 feb 2016 resonemangen definierar Elzinga forskning respektive vetenskap. Forskning är.
Nordiska kompaniet goteborg

3 .

De ämnesspecifika kurserna utgörs av kurser i metod och teori inom respektive huvudområde (t ex arkeologi: Delkurs 4.
Ytbehandlarna malmö

beviks mc kläder
varför höjs hyran varje år
gustav kortet utomlands
usa dollarkurs idag
telefon i bil
adobe illustrator 17

Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp Lärandemål: Efter genomgången kurs skall den studerande ha en kritisk förståelse av vetenskapsteoretisk och forskningsetiska problem inom modern vetenskap, samt kunna relatera denna förståelse till sitt eget forsknings- och utvecklingsarbete.

Vetenskaplighet och forskningsetik Tolkning Anna Petronella Foultier. Mening och tolkning: Finns det en f0rm v tolkning som motsvarar varje typ av mening? Litteraturlista för FIVFE0 | Vetenskaplighet och Forskningsetik (7,5 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden FIVFE0 vid Stockholms universitet. HELA Vetenskaplighet och forskningsetik 7.5 Kursens innehåll Kursen innehåller en genomgång och kritisk analys av grundläggande begrepp och frågor rörande vetenskaplighet och forskningsetik. Exempel på begrepp som analyseras är kunskap, sanning, hypotes, evidens, mening, tolkning, objektivitet och social konstruktion. inom vetenskaplighet och forskningsetik till sitt eget forsknings- och utvecklingsarbete, identifiera forskningsetiska dilemman samt göra forskningsetiska bedömningar.