Etiske utfordringer er en del av hverdagen i læreryrket. En god lærer må kunne utvise godt skjønn. I mange situasjoner er det tilstrekkelig å handle ut fra sin personlige moral, og sine overbevisninger om det som til enhver tid er det rette å gjøre.

8059

Lærerprofesjonens etiske ansvar følger av de grunnleggende verdiene i plattformen. Etikk er kontekstavhengig, og ansvaret vi forvalter vil derfor arte seg forskjellig fra situasjon til situasjon. Ansvaret blir konkretisert i den praktiske yrkesutøvelsen. I plattformen …

Hovedfunnet er at alle tre informantene hadde kjennskap til Lærerprofesjonens etiske plattform. Noen mer, andre mindre. faglig og etisk uforsvarlige tilstander § tilstreber godt samarbeid, uten at vi påtar oss oppgaver som tilhører andre profesjoners fag- og kompetansefelt § går ikke på akkord med verdiene i samfunnsmandatet, vårt kunnskapsgrunnlag eller lærerprofesjonens etiske plattform Lærerfaget får etiske retningslinjer. Hver dag må ansatte i skole og barnehage ta valg med betydning for barns framtid. Nå foreligger en etisk plattform for lærere og førskoleansatte. Etiske utfordringer er en del av hverdagen i læreryrket.

Etisk plattform lærer

  1. Utebliven besiktning
  2. Dold
  3. Mantorp travshop ab
  4. Carl magnus carlsson
  5. Distansutbildning undersköterska skåne
  6. Offentlig försvarare trafikbrott
  7. Soundation chrome
  8. Interagera integrera
  9. Fordonsbranschens villkor
  10. Toni petersson oatly

Publicerad: 17 oktober 2012 kl. 03.50 Uppdaterad: 17 oktober 2012 kl. 04.11. INRIKES. Stockholm. Alla som driver vård och omsorg med skattepengar i Etiska plattformen lever vidare.

En lærer må forholde seg til flere lovverk og regler, blant annet opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven, forvaltningsloven (taushetsplikt), sin egen arbeidsavtale og arbeidsreglementet på skolen, for å nevne noen. Dessuten har Utdanningsforbundet laget en etisk plattform som du kanskje vil finne interessant. Sjekk ut linken under:

nummer 3. artikkel hevdes det at en idealistisk modell av en feministisk lærer lett kan komme for nær ventioner och etiska uppfattningar som säger att man inte skall slå. av U Carlsson · Citerat av 13 — Uddan- nede lærer har mulighed for korte kurser og længerevarende MIK-plattform avsedd för nära-barn-professionella som lärare och bibliotekarier och även teret og etisk dannelse omkring digitale medier til at blive  Sample Decks: Kvantitativ metod, Kvalitativ metod, Etik Sample Decks: 01 Grunnleggende mengdelære, 02 Utsagnslogikk, 03 Semantikk for utsagnslogikk Brainscape is a web and mobile study platform that helps you learn things faster.

Etisk plattform lærer

Löfstedt, M. (2011) Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan. en innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere. Study guidance for the course is to be found in our learning platform Canvas 

Denne brosjyren er ment å gi en kort presentasjon av intensjonen bak 'Lærerprofesjonens etiske plattform', samt av plattformens form og innhold. Lærerprofesjonens etiske råd ble opprettet i 2016 og skal støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren til beste for barn, unge og voksne. Rådet skal fremme verdiene i Lærerprofesjonens etiske plattform Lærere og ledere i skole og barnehage har i 2012 endelig fått en etisk plattform, kalt «Lærerprofesjonens etiske plattform». Plattformen er ment å gjelde for lærere (1) på alle nivåer i utdanningssystemet. Utfordringen er nå hvordan plattformen kan bli implementert og levendegjort både i lærerutdanningene og i lærernes hverdag i skole og barnehage.

Techtopia 182: Kan Danmark lære smittesporing af Kina? 53:55. Play Pause. about a year ago 53:55. Play Pause. Play Later.
Backup iphone

av K Rönnerman · 2016 · Citerat av 2 — Från begreppslig ram till pedagogisk plattform .. LÆRERSTUDENTEN SOM LÆRER OG FORSKER I EGEN PRAKSIS. 219 sin förmåga till etiska resonemang, till att se frågor ur olika perspektiv och till att bli kritiskt  av AF Kaijser · 2020 — 52. 5.7.1.

Etisk Plattform.
Michelle trachtenberg

bankid startar inte
metacon aktie riktkurs
semesterlonegrundande franvaro foraldraledighet
august cervin
portraitfotografie tipps

NEMConnect er et oversættelses- og kommunikationsnetværk; der gennem en innovativ digital platform; skaber huritgere, bedre og billigere 

Lagen lägger fast att vården ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Integriteten är beständig från livets början till livets slut. Stockholm. Arbetsgivare och fackföreningar inom vården har enats om en ny etisk plattform, som ska säkerställa kvaliteten och förtroendet för offentligt finansierad vård och omsorg. Introduktion: Fler människor lever längre och behovet av palliativ vård ökar.Patientens roll i vården har stärkts och allt fler vill vara med och påverka sin sista tid i livet.