Aktieägarna i Gabather AB (publ), org.nr 556970-5790, kallas härmed till årsstämma den 4 juni.

4333

29 mar 2021 För vinstutdelning Försiktighetsregeln i aktiebolagslagen medger att ditt bolag gör en utdelning till aktieägaren/aktieägarna så länge som om 

Knapp Fastighetstaxering · Söka taxeringsvärde. Knapp Deklarera småhus. Teckning av aktier i Gabather AB (publ). Teckning med Ort och datum.

Aktieägare gabather

  1. Medicinska studierådet uppsala
  2. Mi vida meaning
  3. Basta sparformen
  4. Asiatiska spelen 2021

Gunvald Berger. 22 aug 2019 Sidan 45-Gabather - GABA Aktier. en nyemission om cirka 62 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). 2021-01-18 13:20:00 Company Announcement, Greater Than AB genomför en riktad nyemission om cirka 136 mkr och får en ny, aktiv och långsiktig aktieägare. 5 dagar sedan Största aktieägarna I aktieboken. (FRÅN EUROCLEAR) – PER 2019-12-30 . Namn.

Största ägare är Avanza Pension med cirka 10 procent vilket förmodligen är vanliga G5 Entertainment, G7, Gabather, Gabriel Holding, Gallup, 

Aktieägarna i Gabather AB (publ), org.nr 556970-5790, kallas härmed till årsstämma den 4 juni 2020 kl. 10.00 i Turning Torso i Malmö.

Aktieägare gabather

Aktieägarna i Gabather AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 19 maj 2017 kl. 10.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler i Turning Torso i Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 9.30 och avbryts när stämman öppnas.

2019-04-25 Styrelsen för Gabather AB ("Gabather" eller "Bolaget"), listat på AktieTorget, kallar till extra bolagsstämma för att genomföra en nyemission om 33,1 mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen sker genom units där en u Aktieägarna i Gabather AB (publ), org. nr 556970-5790, kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 mars 2018 kl. 10.00 på Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta via e-post märkt ”Att.: Valberedningen” till info@gabather.com eller via brev till Gabather AB, Att.: Valberedningen, Bygg 215N, Forskargatan 20J, SE-151 36 Södertälje. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste Gabather AB was founded in 2014, based on 10 years research at Lund University, to develop novel drug candidates for the treatment of several diseases originating in the central nervous system (CNS).
Narmsta postlada

Nyemissionen sker genom units där en unit består av fem (5) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner.

Danica Pension. Formue Nord. Avanza Pension. Gunvald Berger.
Differential geometry

flygod is an awesome god
vilken är den första science fiction-film som spelats in i rymden
ikea identity brand
vad kostar en konsult per timme
ke kilohana
fonologisk medvetenhet övningar
practical equipment wange ab

Gabather AB is engaged in developing novel drugs to treat several diseases originating in the central nervous system. It has four main focus areas anti-psychotics, anti-depressants and anxiolytics, analgesics, as well as cognition-enhancing treatments, including for Alzheimer's disease.

Aktieägarna i Gabather AB (publ), org. nr 556970-5790, kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 mars 2018 kl. 10.00 på Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö. Rösträttsregist Aktieägarna i Gabather AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 22 maj 2018 kl.