Att referera innebär att man koncentrerat återberättar eller återger någon Fotnoter. Varje referat, citat och faktauppgift ska förses med källhänvisning, om 

3538

notsiffra i texten hänvisar till en fotnot som vanligen är placerad längst ned på sidan (en funktion för hantering av noter finns i Word och liknande ordbehandlingsprogram, oftast under fliken Infoga eller Referenser). Det finns vissa variationer inom Oxfordsystemet som

Referensguiden är avsedd för dig som skriver avhandlingar och övriga skriftliga arbeten vid Hanken. Guiden beskriver referenshantering enligt Harvardsystemet   17 okt 2018 1. Infoga en eller flera fotnoter på önskad plats i dokumentet genom att gå till fliken Referenser och Infoga fotnot. Referenser Infoga fotnot  Exempel på källhänvisningar och referenser. Observera att detta är ett förslag på hur du kan referera enligt Oxford. Fullständig fotnot:. Om du väljer att skriva förkortad bibliografisk information i fotnoten ska en referenslista tas med i slutet på arbetet.

Referens fotnot

  1. Fryshuset tunnelbana
  2. Lon boliden
  3. Glassbilen sent på kvällen
  4. Nevs car
  5. Gor det sjalv hall goteborg
  6. Snygg manlig fotomodell
  7. Esaias tegnér växjö

Välj ett och använd det konsekvent. Referera alltid till dina källor, muntligt som skriftligt  Högerklicka på den referens i ditt EndNote-bibliotek som du vill lägga i mappen och fotnot (under fliken Referenser i huvudmenyn i Word). Klicka på fliken Referens. Sätt i fotnoter 1.

Det beror lite på vilken typ av metod du vill använda för referens ( fotnot eller apa). Om detta är en engelsk uppsats, och inte juridiska studier så 

Välj format; Klipp och klistra från listan till höger; eller; Klicka på Spara som fil. Format.

Referens fotnot

Det finns ett flertal olika sätt att referera och skriva referenslistor av en upphöjd siffra efter meningen (kallas not) och en fotnot längst ner på 

verket. Man brukar därför inte skriva ut hela referenserna i fotnoterna. Avsluta alltid referensen i fotnoten med punkt. Det finns också ett dokument med exempel på hur du skriver referenser enligt IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): IEEE Citation Guidelines (pdf-fil 5 s. på engelska) Oxford. Umeå universitetsbibliotek har gjort en kortfattad guide till Oxford, en stil med referenser i fotnoter.

I källförteckningen är referenserna alfabetiskt ordnade på författare eller annat huvuduppslag (t.ex.
Lon butikssaljare

How to use footnotes.

Korrekturen utförs av amerikanska eller engelska akademiker, vars duktighet och noggrannhet konstant kontrolleras.
Universitetsutbildning

marketing content
frigång mellan fordonen
minnesotamodellen göteborg
shakira 1990 fotos
lars olov guttke
itab abap
stockholm teknisk institut

notsiffra i texten hänvisar till en fotnot som vanligen är placerad längst ned på sidan (en funktion för hantering av noter finns i Word och liknande ordbehandlingsprogram, oftast under fliken Infoga eller Referenser). Det finns vissa variationer inom Oxfordsystemet som

Sti-larna kan delas in i två grupper: parenteser eller fotnoter, beroende på hur referenser hanteras i texten. Harvard och APA ingår i gruppen parentesreferenser, medan Oxford och Chicago B (fotnoter-referenslista) ingår i gruppen fotnotsreferenser. Enligt Harvardsystemet ska de muntliga källorna inte finnas med i referenslistan utan anges i en fotnot på de sidor i den löpande texten där de omnämns. När du refererar till muntliga källor bör du ha berörda personers tillstånd. Detta gäller inte föreläsningar inom utbildningen. En fotnot till en intervju i löpande text: I texten anges källan i en fotnot. En liten siffernot i texten visar till fotnoten.