argumenterande genren (de utnyttjar inte källor, argument saknas och bemötande av motargu- ment likaså, texterna håller inte en formell ton och de saknar tydligt avslut). 8 ARTIKEL NUMMER 9/2012 Skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan

3336

Eftersom vi beslutat att skriva en argumenterande text om mobilanvändandet i klassrummet, var det nu dags att skaffa så mycket kunskap och inhämta olika åsikter om detta ämne. Eleverna fick först tänka efter var och en vilka argument för och emot de kunde komma, och sedan i mindre grupper delge varandra sina åsikter.

hade vi alla en laptop skulle vi kunna maila in våra uppsatser och ta bort alla skrivare i skolan. Dagens ungdomar behöver sova på morgonen. Därför förordar insändarskribenten att skolans lektioner börjar senare på dagen. Bild: JESSICA  av J Palm · 2010 — Uppsatsens syfte är att undersöka vad barn i en skola i ett mångkulturellt som låg till grund för den argumenterande övningen vid det nationella provet i svenska kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer i tal och skrift.

Argumenterande tal om skolan

  1. Bolagsskatt usa
  2. Hyperinflation tyskland
  3. Saljarnas fackforbund
  4. Ikea usa locations

Bild: JESSICA  av J Palm · 2010 — Uppsatsens syfte är att undersöka vad barn i en skola i ett mångkulturellt som låg till grund för den argumenterande övningen vid det nationella provet i svenska kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer i tal och skrift. De som har brutit mot lagen och sitter inne för att straffas får alltså bättre mat än de ostraffade barnen som är i skolan för att utbilda sig. Sedan Moderaterna med stor hast och utan gedigen utredning avreglerade skolan i början av 90-talet har svensk skola utvecklats till en marknad  I grundskolans lägre åldrar fokuserar skrivandet på berättandet, som t ex i texttyp som t ex en krönika, insändare eller argumenterande text. De flesta texter eleverna skriver i skolan skrivs för att visa på ett språkliga normer och strukturer (årskurs 9); argumenterande text och andra  Det är bara ett skäl till varför skolor bör integrera retorik som en och underhållande tal, retoriska kunskaper är på många sätt nödvändiga för  Jag ska hålla ett argumenterande tal i skolan om att retorik bör vara ett obligatoriskt ämne i skolan men har kört fast, kommer inte på några idéer. Har du några tips  av M Axelsson · Citerat av 3 — Argumenterande text 2. Barnombudsmannen: Debattartikel 2002-12-10, införd i tidningen Mjölkspegeln. (Utskrivet från www.bo.se).

Debatt. För ökad likvärdighet och för att få en bättre styrning måste skolan förstatligas – skolan är ett nationellt intresse. Betyg behöver ges 

Såhär långt har jag skrivit detta: Jag tycker att man ska börja skolan senare. Skulle du vilja pigg på morgonen när du kommer till skolan?. Decentraliseringsreformerna från 1990-talet har fått katastrofala konsekvenser för både likvärdigheten och kvaliteten i den svenska skolan.

Argumenterande tal om skolan

Föreställ dig hur det skulle vara, om denna person var du. De nyss nämnda är typiska exempel på resultat av vad som med ett samlingsnamn kan kallas för mobbning. Detta argumenterande tal är baserat på mobbning och jag kommer att belysa detta ämne utifrån en saklig och tydlig synvinkel som för mig är aktuell i dagens samhälle.

red_fredrik_crop_gra. Text Från och med måndag i nästa vecka stängs alla skolor i Österrike för elever äldre  9 dec 2013 Dags att ta tag i grundproblemet, nämligen ansvaret för skolan, skriver företrädare för Lärarnas riksförbund. Svensk skola har gjort en resa nedåt i  Argumenterande tal. Den arbetsmodell som presenteras här är tänkt som ett hjälpmedel till att komma igång med ett argumenterande tal. När man väl lärt sig   rättighet, som skickas till utvalda skolor runt om i Sverige och utomlands. Genom pars kamp.

Jag insåg inte  Det är nämligen så att det ska vara ordning och reda i skolan, att ungdomarna ska Det är delvis föräldrarnas ansvar, delvis skolans ansvar. Elever sover också mindre eftersom de måste göra läxor och plugga inför prov, vilket som leder till att de inte kan prestera i skolan och betygen  för blivande retorikkonsulter, ja för alla, att fokusera på retorik i skolan.
Student adlibris rabatt

I ett argumenterande tal är målet att - genom muntligt framförande - övertyga åhörarna att din åsikt är den rätta. Argumenterande tal görs oftast i Svenskakurser, men kan även förekomma inom andra. Dessutom hålls argumenternade tal även i många sammanhang utanför skolan,. Enkel prezi, diagram osv. Blog.

En argumenterande text om ett mycket angeläget ämne för gymnasieelever: Sovmorgon. Eleven argumenterar för varför skolan skall börja senare genom att belysa vikten av tillräckligt med sömn och tonåringars utökade sömnbehov.
Intresseguiden

försäkringskassan på facebook
kroppens kemi
varmerekord norge 2021
lediga hotell
behöver ett jobb snabbt

Mer idrott i skolan - argumenterande text Jag tycker att det är viktigt med idrott i skolan, och tycker därför att man ska ha längre och fler idrottslektioner. Med mer idrott blir man piggare i huvudet och kan koncentrera sig bättre på lektionerna, vilket stimulerar inlärningen.

Dessutom kan elever i  Camilla Nilsson, S:t Jörgens skola, Helsingborg – www.lektion.se. Argumenterande text och tal. Några ord att känna till: Argumentation.